Coachande samtal 90 min

Konsultation och inledande samtal 

960 kr

Coachande samtal 60 min

Uppföljningssamtal 

860 kr

Massage  50 min/ 30 min 

Stressreducerande avspänningsmassage för nacke och rygg

785/550 kr

Mindfulness online/live

Individuell coachning i Mindfulness 75 minuter. 

880 kr