"Vi är många som strävar efter att finna den goda balansen mellan återhämtning och prestation, det kan vara en utmaning att räcka till både för andra och sig själv och hitta pauser för återhämtning mitt i vardagslivet." 

Jag har sedan 1998 varit verksam inom skolan, som grundskollärare, ämneslärare på högstadiet samt teckenspråkslärare i gymnasieskolan och nu senast som specialpedagog. Ett yrke som för mig har varit meningsfullt där jag har fått arbeta med lärande, relationer och utveckling.

2014 hamnade jag i en utmattningsdepression som ledde till sjukskrivning och omprövning av mitt förhållningssätt till arbete och prestation.

På min väg tillbaka mot en fungerande vardag och yrkeslivet upplevde jag att jag behövde öka mina kunskaper och finna verktyg för att kunna leva med stress utan att bli sjuk igen. Med det som målsättning utbildade jag mig till Avspännings och Stresspedagog med kognitivinriktning och därefter vidare till Mindfulnessinstruktör hos Mindfulnesscenter. Under åren som passerat jag haft förmånen att fylla på med påbyggnadsutbildning inom Mindfulness, Mindfulness i skolan, Mindfulness i Naturen och Mindfulness och medkänsla. Utbildningarna till MediYoga instruktör och vidare till MediYogalärare via MediYoga of Sweden insititute har gett mig än mer verktyg som stärker mig i min vardag. Via kurser, workshops och föreläsningar delar jag med mig av hur du kan påverka och förändra ditt förhållningsätt att möta press, stress och prestation i vardagen och hur vi kan välja att hand om kropp och sinne som en helhet. 

Den fortsatta nyfikenheten kring yogan och hormonernas betydelse för vårt mående har tagit mig vidare till Hormonyogalärare via Hormonyyoga.  Med grunderna i den medicinska yogan har jag utvecklat konceptet "Feminin Flow - din inre kraft", en följsam, inkännande och meditativ yoga där du som kvinna får ökad kontakt med din kropp, din cykel, dina hormoner och utrymme att ge dig själv ordentligt med plats för återhämtning och påfyllning. 

Vidare så har jag haft förmånen att utbilda mig till Yoga Nidra lärare hos Yogaleela.  Yoga Nidra som ger oss möjlighet till en PAUS, att verkligen hämta hem oss själva, komma i kapp och som dessutom visar på goda effekter för sömn, minne, kreativitet, effektivitet. En yogaform som går att utöva precis som den är eller i kombination med medicinsk yoga. 

Varmt välkommen in mig, Pausbyrån - här har jag under åren sorterat, samlat och paketerat det jag funnit på vägen som varit och fortfarande är hjälpsamt för mig kring upplevelsen av utmattning, stress och återhämtning. Min önskan är att utifrån mina erfarenheter och kunskap få stötta dig när du behöver ökad kännedom kring stresshantering och hitta hjälpsamma vägar att ta hand om dig själv.  

Ulrica  

Ps. Om du är teckenspråkig och vill samtala eller få tillfälle att träna Mindfulness kontakta mig så hittar vi former för hur vi kan mötas.