Workshop

Medkänsla, prestation och stress 

Evidens och upplevelsebaserat föredrag där övningar och tekniker varvas med aktuell fakta kring stress och återhämtning. Detta för att ge ökad kännedom om vad som händer i kroppen vid stressreaktioner och visa på redskap för att synliggöra de egna stressorerna.

Hur kan vi bemöta vår upplevda stress på ett hjälpsamt och stärkande sätt? Och hur kan vi ta hand om och hantera de upplevda reaktionerna på stress och skapa återhämtning, pauser i vardagen?

Föredraget anpassas utifrån gruppens behov.