"Vi är många som strävar efter att finna den goda balansen mellan återhämtning och prestation, det kan vara en utmaning att räcka till både för andra och sig själv och hitta pauser för återhämtning mitt i vardagslivet."

Jag har sedan 1998 varit verksam inom skolan, som grundskollärare, ämneslärare på högstadiet samt teckenspråkslärare i gymnasieskolan och nu senast som specialpedagog. Ett yrke som för mig har varit meningsfullt där jag har fått arbeta med lärande, relationer och utveckling.

2014 hamnade jag i en utmattningsdepression som ledde till sjukskrivning och omprövning av mitt förhållningssätt till arbete och prestation.

På min väg tillbaka mot en fungerande vardag och yrkeslivet upplevde jag att jag behövde öka mina kunskaper och finna verktyg för att kunna leva med stress utan att bli sjuk igen. Med det som målsättning utbildade jag mig till Avspännings och Stresspedagog med kognitivinriktning och därefter vidare till Mindfulnessinstruktör. Under åren som passerat jag haft förmånen att fylla på med påbyggnadsutbildning inom Mindfulness, Mindfulness i skolan, Mindfulness i Naturen och Mindfulness och medkänsla. Och genom att utbilda mig till MediYoga instruktör har jag fått till mig än mer verktyg som jag via kurser delar med mig av till dig som söker förståelse för hur du dagligen kan ta hand om din kropp och ditt sinne med mjuka yogarörelser.

I mitt företag som jag kallar Pausbyrån har jag sorterat och samlat det jag funnit på vägen som varit och fortfarande är hjälpsamt för mig kring upplevelsen av utmattning, stress och återhämtning. Och min önskan är att utifrån mina erfarenheter och kunskap som verksam Avspännings och Stresspedagog med kognitiv inriktning få stötta dig som behöver ökad kännedom kring stresshantering, att underlätta för dig när du noterar signaler kring ohälsosam stress.

Ulrica

Ps. Om du är teckenspråkig och vill samtala eller få tillfälle att träna Mindfulness kontakta mig så hittar vi former för hur vi kan mötas.