Coachande samtal

Online och eller live

Enskilda samtal där vi utgår från ditt nuläge och tillsammans kartlägger ditt individuella förhållande till stress och återhämtning. Du får i coachande samtal vägledning att göra förändringar som leder till konkret hantering av upplevda krav och dina egna resurser.

Samtalen syftar till att ge dig verktyg för att hantera den press, prestation och stress som påverkar dig. Detta för att ge dig möjlighet att få en god balans utifrån dina resurser och nå din fulla potential.

Gratis introduktionssamtal 60 min ( ord. pris 975 kr) vid efterföljande tre (3) besök inbokade inom tre månader. 

Det finns möjlighet till samtal via ZOOM, online för dig som önskar.